Gázkazán

Felmerül a kérdés, hogy gázkazánt vagy elektromos kazánt válasszunk a fűtési rendszerünk, illetve hálózati melegvíz rendszerünk ellátására. Ez leginkább attól függ, hogy milyenek a helyi adottság és lehetőségek. Ha a döntés a gázkazánra esett, akkor nézzük meg részletesebben, mit is kell tudnunk erről a fűtési típusról.

gázkazán egy olyan készülék, amely valamilyen éghető gáz elégetésével hőenergiát szabadít fel. A felszabaduló hőt közvetítő közeg ezt hőátadással – leginkább vízzel – juttatja el távolabbi pontokra. Az erőművi kazánoktól (500 MW) a háztartási lakásfűtő készülékekig (12 kW) több teljesítmény nagyságú típus létezik. Az alábbi információk elsősorban a lakások és közösségi létesítmények gázkazánjaira vonatkoznak.

A gázkazánok osztályozása

Égéstermék-elvezetés és égési levegő-ellátás szempontjából a következők alapján van besorolva a készülékek üzemmódja:

  • „A” típusú készülékek: nincs égéstermék-elvezetése. Az égéshez szükséges levegőt a berendezés abból a helyiségből veszi el, ahová felállították. A keletkezett égéstermék pedig ugyanide kerül kibocsátásra. (pl.: gáztűzhely, kisebb melegvíz-készítő gázbojlerek)
  • „B” típusú készülékek: van égéstermék-elvezetése, de a helyiség légterétől nem független. Ez a típusú berendezés az égésterméket a szabadba továbbítja, de az égéshez szükséges levegőt a készülék felállítási helyéből veszi.
  • „C” típusú készülékek: égési köre a felállítási helyiségtől el van zárva. Itt a készülékhez csövek vannak csatlakoztatva és ezeken keresztül áramlik a készülékbe az égéshez szükséges levegő, illetve áramlik ki a keletkezett égéstermék. A csövek lehetnek önállóak vagy koncentrikus kialakításúak.

Az „A”, „B”, „C” csoporton belül további alcsoportok léteznek

  1. alcsoport: a készülékben az égőtér nem rendelkezik ventilátorral.
  2. alcsoport: a készülék égőterében a levegő vagy füstgáz mozgását ventilátor okozza. A ventilátor elhelyezhető az égő előtt. Ebben az esetben az égéshez szükséges levegőt befújja a tűztérbe. Vagy a ventilátor az égő után kerül elhelyezésre. Ekkor pedig az égésterméket kiszívja a készülékből.

A névleges hőterhelés szempontjából a következő módon csoportosítható:

  1. a) Ide a legfeljebb 140 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek tartoznak. Ezen belüli csoportok: 36 kW-ig, 36-70 kW között, 70-140 kW-ig.
  2. b) Ide pedig 140 kW-nál nagyobb egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek tartoznak. Az osztályba sorolástól függ többek között az elhelyezés, szellőzés, fogyasztói vezeték, gázmérő, RB védelem, gázégő szerelvény.

Mik a lakóépületek fűtésére használt egységek fő jellemzői?

A hagyományos, régi építésű, átlagos méretű (kb. 80 m2-es) lakások vagy házak fűtésére használt gázkazán kb. 20 kW-os volt. A mai rendeletek szerint viszont, egy hasonló méretű lakásnál, egy lényegesen kisebb gázkazán is megfelelhet. Továbbra is megmaradtak a hagyományos tüzelőanyagok: a vegyestüzelés, pellet és az olaj. Ezek automatizált változatai megfelelő fűtést/melegvíz-ellátást biztosítanak. A vízoldali cirkuláció rendszere szerint a legtöbb gázkazán tartalmazza a fűtővízszivattyút, de van külön telepíthető szivattyús típus is.

Égője általában egy gyújtólángot és egy főégőt tartalmaz. Az újabb kondenzációs gázkazánok sugárzó csőégővel készülnek, az alacsonyabb füstgázhőmérséklet elérésére. Az égő, fajtája szerint lehet elő- és utókeveréses égő, blokkégő, égőcső, égőtálca, sugárzó égő, gyújtóégő és főégő.

Automatikája a vízhőmérsékletet és a szivattyúindítást szabályozza. Szokásos elemei a túlmelegedés elleni termosztát, füstgáz-visszaáramlás elleni termosztát, vízhőmérséklet-szabályozás és időjáráskövető szabályozás. Az égő indítását a szivattyúindítással párhuzamosan, víznyomásról vezérlik. A fűtés/kazán indítása helyiségtermosztátról történik. A korszerű gázkazánok moduláló (folyamatos) teljesítményszabályozású égővel készülnek, ami teljesítményét a hozzáillő helyiségtermosztáttal fokozatmentesen változtatja. Az automatikus teljesítményszabályozást akkor tudjuk kihasználni, ha a gázkazán nincs túlméretezve a lakás fűtési igényéhez képest, vagyis a kazánnal folyamatos szabályozással biztosítható legkisebb teljesítmény lehetőleg jelentősen kisebb a lakás fűtési teljesítmény-igényénél. Ennél kisebb igény esetén a kazán csak ki-be kapcsol.

Háztartási célra a gázkazánokon kívül más típusú kazánokat is alkalmaznak. Ilyenek pl. az olajtüzelésű és vegyestüzelésű kazánok.

Gázkazánok elhelyezése

Elhelyezés szerint a kazánok lehetnek fali és állókazánok. Konvektorokhoz hasonló típusok a parapet kazánok.

Fali gázkazán

A falra szerelhető gázkazánok jellemzően kis súllyal rendelkeznek. Továbbá érintésvédelemmel vannak ellátva, ezért fürdőszobában is elhelyezhetőek. Előnyeik a kis helyigény és a kis súly.

Álló gázkazán

Az álló gázkazánok általában nagyobb teljesítményűek, mint fali típusúak. Ebből adódóan mind méretben, mind súlyban nagyobbak. Modern kivitelű változataik már belső terekben is elhelyezhetőek.

Gázkazánok funkciói

Fűtő gázkazán

A modern fűtő gázkazánok legtöbbje nemcsak fűtési célokra használható. Ha váltószelepet építenek bele, használható meleg víz előállítására, és indirekt tárolók fűtésére is. Így helyettesíthetik a külön vízmelegítőt.

Kombi gázkazán

A gázkazánoknak ez a fajtája kettős célú. Fűtésre és használati meleg víz előállításra is alkalmasak. A fűtőkörön kívül csatlakozik hozzájuk a hálózati hidegvíz-vezeték, és ebből átfolyó rendszerben termelik a használati meleg vizet.

Beépített tárolós gázkazán

Ezek a kazánok nagy használati melegvíz tárolóval vannak ellátva, így nagyobb melegvíz igények esetén is képesek biztosítani a komfortos fűtést és a használati melegvíz ellátást. Tárolóik mérettartománya kb. 40-150 liter, de nagyobb használati melegvíz igényre külön tárolós, úgynevezett hőközpontok is találhatók.

 

 

 

Égés folyamata a gázkazánokban

Nyílt égésű/égésterű

A nyílt égésterű vagy más néven atmoszferikus gázkazánok égéstere nincs elzárva a környezetüktől. Az égés során a közvetlen környezetéből használja az oxigént. Az a hátrányuk, hogy kapcsolatban vannak a légtér levegőjével, és a füstelvezetéshez szükséges viszonylag nagy kéményen kívül légbevezetést is igényelnek. Az általában gravitációs huzatú kémény érzékeny a szélviszonyokra és az elhelyezésre, környezetre.

Zárt égésű/égésterű

A zárt égésterű kazánok égéstere a saját környezetétől el van zárva. Az égéshez szükséges levegőt mindig épületen kívülről nyerik. Ez azért jó, mert nem használják el az épületek saját levegőjét, és ezáltal biztonságosabbak. Az égőhöz a levegőbeszívást, a füstgáz és égéstermék elvezetést beépített ventilátor biztosítja. A gázok elégetése is hatékonyabb ebben a formában, hiszen a gáz-levegő arány szabályozott.

Gázkazánok típusai, égéstermék-elvezetés szerint

  1. Gravitációs égéstermék elvezetés
  2. Kényszeráramlásos égéstermék elvezetés

 

Kéményes készülék

A készülék égésterében füstgáz keletkezik. Ez, az épület részét képező járaton, függőleges irányban a szabadba távozik. A mozgását a felhajtó erő okozza, ami az égéstermék sűrűség és a környezeti levegő sűrűség különbségéből adódik. A felhajtó erő télen nagyobb, nyáron kisebb.

A kéményes kazán alatt általában gravitációs égéstermék-elvezetésű kazánt értünk. Ez nagyrészt nyílt égésterű, vagyis az adott helyiség levegőjét használja fel az égéshez. A kéményes kazán hatásfokát nagyban befolyásolja a kémény méreteinek megválasztása, ugyanis a kémény feladata az, hogy elvezesse az égéstermékeket, füstgázokat. A kémény korábban csak falazott elemekből állt. De mivel a kazán égéstermékében lévő enyhén savas nedvesség negatív hatással van a falazó habarcsra, így a kéményeket elkezdték alumíniumból vagy korrózió álló lemezből készül béléscsövekkel bélelni. Az így kialakított rendszeren vizuális ellenőrző nyílást és a keletkezett kondenzvíz elvezetésre, csepegő csövet építettek be. A kéménybélelés végére esővédő terelőlapot helyeztek el.

Turbós készülék

Itt megint csak a szabadba távozik a készülék égésterében keletkezett füstgáz, az épület részét képező járaton keresztül. Az égéstermék mozgását a készülékben elhelyezett ventilátor túlnyomása eredményezi.

A turbós kazán elnevezés, a kényszeráramlásos égéstermék-elvezetéssel üzemeltetett berendezés köznapi megfelelője. A készülékhez csatlakoztatott csövön keresztül, a berendezés égésterméke a szabadba áramlik, az égő előtt vagy után elhelyezett ventilátor szívó vagy nyomó hatására. Az égéstermék-elvezető csővel szembeni követelmény, hogy kibírja a hőmérsékletéből és savas nedvességéből eredő igénybevételt. Jellemzően rozsdaálló lemezből készül.

Kondenzációs készülék

Ez a turbós készülékek tovább fejlesztett változata. Az a lényege, hogy az égő tér után még egy hőcserélő kerül elhelyezésre, ami az égéstermékben levő vízgőz hőtartalmát próbálja részlegesen visszanyerni. A visszanyert hővel vagy az égési levegőt melegítik elő, vagy jellemzően a készülékbe visszatérő hideg vizet melegítik elő, mielőtt az a gázégőnél lévő hőcserélőbe kerül.

A gázok elégetése során nagy mennyiségű vízgőz képződik. Azaz olyan rejtett hő, melyet a vízgőz tárol. A hagyományos gázkazánok a füstelvezetés során ezt a hőt nem tudják hasznosítani, ezért a füstgázzal együtt távozik a kéményen vagy turbócsövön keresztül.

A kondenzációs kazánok a vízgőz hőenergiájának kinyerésére egy nagy felületű hőcserélővel rendelkeznek, így képesek a vízgőzben rejlő hőt visszanyerni, melyet a fűtési rendszerben hasznosítanak. A folyamat során a füstgáz annyira lehűl, hogy a benne lévő vízgőz kondenzálódik. A fenti elv szerint 11%-kal nőhet a készülék hatékonysága. A füstgázból visszanyert hőmennyiség nagysága, illetve a keletkezett kondenzvíz mennyisége fordítottan arányos a berendezés üzemi hőmérsékletével. A kondenzációs kazánok elsősorban olyan fűtési rendszerekben hatékonyak, ahol a fűtővíz hőmérséklete alacsony (padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés). A kondenzációs üzemmódban a készülékben kb. 1 liter kondenzvíz képződik, 10 Kw teljesítményre számolva. A kondenzvíz egyhén savas kémhatású, ezért nagyobb teljesítményű kazánoknál a csatornahálózatba történő eltávolítása előtt kémiailag semlegessé kell tenni. A semlegesítő berendezés ipari méretű berendezéseknél kötelező.

Parapet kazán

Ez a zárt égésterű kazánok speciális fajtája. A teljesítménye nem haladja meg a 6Kw-ot. Beépítése a parapetes gázkonvektorok elhelyezéséhez hasonlóan működik. A levegőt a szabadból veszi, és az égésterméket kivezeti a szabadba. Elsődlegesen az elhelyezésére szolgáló helyiség ellátására alkalmas, de radiátoros, többhelyiséges lakás fűtésére is alkalmas. A füstgáz ventilátoros rásegítéssel távozik.

Hybrid kazáz

A hybrid kazán egy gázkazán és egy hőszivattyú kombinációja. Automatika gondoskodik arról, hogy mindig a lehető leggazdaságosabb megoldással üzemeljen a berendezés. A hőszivattyú a levegő hőenergiáját hasznosítja, így gyakorlatilag a levegőből állítja elő a fűtésre szánt hőenergiát. Ez egyben azt is jelenti, hogy rendkívül gazdaságosan üzemeltethető.

Hatásfok

A legjobb alacsony hőmérsékletű gázkazán hatásfoka sem jobb 93-94%-nál. A vízgőz lecsapásával a kondenzációs kazánok hatásfoka eléri a 104-109%-ot

Fűtővíz hőmérsékletének szabályozása – kazánteljesítmény

A fűtővíz hőmérsékletének beállítása a külső időjárás függvényében befolyásolja a rendszer hatásfokát, mert magas fűtővíz-hőmérsékletre csak akkor van szükség, ha alacsony a külső környezeti hőmérsékletnél. A fűtővíz-hőmérséklet legrégebbi szabályozása kézzel történt, a kazánon elhelyezett kapcsolóval. A mai előírások, lakásfűtés esetén, 100 m2 új lakás fölött kötelezővé teszik az időjáráskövető fűtővíz-szabályozást. Mindkét esetben a fűtővíz-hőmérséklet tartása általában úgy történik, hogy a kazán addig jár bizonyos teljesítményen, amíg el nem éri a kívánt fűtővíz-hőmérsékletet, de nem szabályozza ezzel párhuzamosan a gázégő teljesítményét. Azt csak a folyamatos szabályozású kazán erre alkalmas szobatermosztátja tudja megtenni. Egyes kazántípusokon választási lehetőség is van. Alacsony vagy normál hőmérsékletű üzem egy előbbihez hasonló váltó kapcsolóval állítható be. A teljesítmény mindkét esetben ugyanannyi, a névleges lehet.

 

 

 

Biztonság, engedélyezés

A gáznemű tüzelőanyag a levegővel keveredve tűz- és robbanásveszélyes. Erre tűzrendészeti előírások vonatkoznak. A gázkészülékek telepítéséhez engedélyek szükségesek. (pl. PB-gázas készülék nem telepíthető talajszint alá). A lakás belső gázszerelési tervét engedélyeztetni kell, és nyilvántartásba vett kivitelező készítheti el. A gázkazánt és a gázvezetékeket a rendeletek szerint időnként ellenőriztetni kell. Üzemeltetéskor a gázkazánra a gyártó használati utasítása vonatkozik. A belső gázszerelési terv tartalmazza a gázkészülékek szellőzését, levegőellátását. A lakásra a bejelentési, engedélyezési, kiviteli terv tartalmaz adatokat a fűtési rendszerre vonatkozóan. Ezek alapján lehet a lakásfűtő gázkazán esetén elvégezni az üzemeltetést.

 

Európai Unió rendelet

Az Európai Unió területén érvényben van egy szabályzás. Ez, a készülékek hőhasznosító képességére és szennyező anyag kibocsátásra vonatkozó követelményeket tette előbb irányelvvé. Majd annak szigorított változatát kötelezően alkalmazandó műszaki minimummá.

A jelenleg érvényben levő hatásfok minimum, és szennyező anyag kibocsátás maximum előírásokat, csak a kényszeráramlásos (turbós) és ezen belül kondenzációs üzemmódban is működtethető kazánok biztosítják. A nem kondenzációs kazánok a szigorodó előírásokat már nem tudják teljesíteni.

A 813/2013/EU rendelet szerint a nem lakossági fogyasztók 2015. szeptember 26-a után, a lakossági fogyasztók pedig 2016. július 1-jétől kizárólag olyan gázkazánokra kaphatnak használatbavételi engedélyt, melyek hatásfoka a teljes fűtési szezonra kivetítve legalább 86%-os. Ennek értelmében az előírásnak megfelelő kazánok kerülhetnek csak forgalomba. A rendelet az egyedi fűtéssel rendelkező lakások és családi házak tulajdonosait érinti, az itt működő kazánok teljesítménye ugyanis nem haladja meg a 400 kW-ot, illetve a melegvíz-tároló tartályok legfeljebb 2000 liter tárolási térfogatúak. A rendelet nem vonatkozik a 400 kW feletti névleges hőteljesítménnyel üzemelő kazánokra. A rendelet szerint ezen felül minden újonnan forgalomba kerülő kazánt energiacímkével is kötelezően el kell látni. Az előírások jellemzően 5-10 évente szigorodnak, 3-5 éves bevezetési időszakkal közzé téve.

Milyen szempontok alapján válasszunk készüléket?

Amikor készüléket akarunk vásárolni, vegyük figyelembe a következő szempontokat: típusa, márkája, teljesítménye, energiaigénye, károsanyag-kibocsátása, megbízhatósága, garanciális ideje, tartóssága.

Amint azt már feljebb írtuk, a kondenzációs gázkészülék is zárt égésterű készülék, de sajnos nem használható ugyanaz a kéményrendszer, mint egy turbós készülék esetén. A kondenzációs technológiánál az történik, hogy az eltávozó égéstermékben, füstben maradt hőenergiát még egyszer kinyerjük. Így egy sokkalta kevésbé környezetszennyező füst kerül a levegőbe. Valamint ugyanazt a hőmennyiséget kevesebb gáz felhasználásával értük el. Tehát kevesebbet fogyaszt, azaz kevesebb gázszámlát kell fizetnünk. Akkor a legjobb a fogyasztása, ha alacsonyabb hőmérsékletű hőleadó rendszert üzemeltetünk vele, mint például a falfűtés vagy padlófűtés. Ha régi, felülméretezett radiátorok mellé szereljük fel, akkor ajánlatos az ingatlan szigetelését is felülvizsgálni. Ezzel sokat növelhetünk a hatékonyságon, energiatakarékosságon.

Ha azon morfondírozunk, hogy kombi vagy fűtő készülékünk legyen, akkor azt mondhatjuk, hogy a kettő között az a különbség, hogy a kombi készülék nem csak a fűtést, de a használati melegvíz-ellátást is biztosítja. Ezáltal a régi bojlerünket ki tudjuk váltani. Egyrészt sok helyet nyerünk, ha egy készülékben kombináljuk a funkciókat, másrészt nagy valószínűséggel költséghatékonyabb is lesz, ha gázzal melegítjük a vizet. A fűtő készüléket egy külső tároló segítségével szintén használhatjuk, ami elsősorban nagyobb vízvételi igény esetén ajánlott, vagy ha más eszközzel is rásegítünk a melegvíz-termelésre.

A választásunknál vegyük figyelembe a melegvíz igényünket. Ha mondjuk egyszerre két helyiségben is meleg vizet szeretnénk, akkor a beépített tároló segítségével meg tudjuk ezt csinálni, mert azzal nagyobb mennyiségű meleg vizet tudunk előállítani, rövid időn belül. A jól kiválasztott átfolyós készülék viszont sokkal olcsóbb, kisebb és energiatakarékosabb. Ha nagyon sok meleg vizet szeretnénk használni egyszerrel, akkor érdemes külső tárolót is vásárolni. Ezt összeköthetjük egy fűtőkészülékkel.

Az a legjobb, ha a hőszükséglet-számítást egy épületgépész tervezővel végeztetjük el. Ezt a költséget gyakran megspórolják az emberek, főleg, ha csak kazáncserét akarnak csinálni, pedig ilyenkor is szükség van gáztervre és kapcsolási rajzra. A legtöbb esetben nem a fűtés, hanem a melegvíz-ellátás igényli a nagyobb teljesítményt. A legtöbb készülék visszaszabályozható és érdemes időt belefektetni a tervezésbe, mert az jó ha a hatékonyság és a komfort igényünk összhangban van egymással.

Amikor a megfelelő márka kiválasztásához érünk, akkor amiatt nem kell aggódni, hogy nem tudunk hozzájutni az általunk vágyotthoz. Magyarországon ugyanis minden vezető márka elérhető. A kazánoknál is több márka közül választhatunk. Ehhez arra van szükség, hogy alaposan felmérjük az igényeinket és a lehetőségeinket. Tudnunk kell, hogy mennyit tudunk rá költeni és hogy pontosan mire akarjuk használni a készüléket. Természetesen itt is érvényes az, hogy minél több mindent várunk el az adott márkától, annál drágább lesz. Az ismertebb, nagyobb márkák mögött mindig komoly fejlesztő csapat áll, tehát a csúcstechnológia kedvelői nézelődjenek ebbe az irányba. A középkategóriás márkáknál fontos érv lehet a választásnál a szervizek száma, minősége és az alkatrész-ellátottság. Ha alacsonyabb árkategóriában gondolkodunk, ott is kaphatunk termékeket jó nevű gyártóktól, de itt nagyon figyeljünk oda a karbantartásokra, a garanciális időn belül is.

Az ár tekintetében elmondhatjuk itt azt, hogy minél drágább, annál jobb. De azért érdemes figyelni, milyen akciók vannak épp, mert akkor több tízezret is megtakaríthatunk. Csak hogy nagyjából lássuk, miről van szó, egy családi ház fűtésére és melegvíz-ellátására 150 ezer és 500 ezer Ft között tudunk kazánt vásárolni

Ha anyagilag nincs nagy akadálya, akkor mindenképp készíttessünk terveket a lakás/ház gépészetéről. Nagyon megéri hosszú távon, ha a megfelelő teljesítményű és tudású készüléket szerezzük be. Komolyabb rendszernél, ahol több eszközt is fogunk használni, ott kiemelten fontos, hogy tervezőre bízzuk a dolgot.

Ha csak egy egyszerű kazáncserét akarunk véghez vinni, ott is több engedélyre lesz szükségünk. De természetesen minél összetettebb a dolog, minél nagyon változást akarunk kivitelezni, annál több mindenre szükséges figyelni. Biztos, hogy kelleni fog gáz terv, ha nyílt égésterűről zártra váltunk. Ezen kívül kelleni fog kéményseprő szakvélemény, gáz MEO és beüzemelő. Szerezzünk egy jó fűtésszerelőt, aki minden szükséges okmányt el fog intézni nekünk.

Hiába van új kazánunk, ha nincs jól szabályozva a komplett rendszer. Mindig rendszerben kell gondolkodnunk. Egy elem megváltozása kihat az egészre. Minden beavatkozásnál szabályozzuk újra az egészet. Ha a vezérlésre is figyelünk, és a különböző eszközöket és az egyes helyiségeket külön-külön funkció és igény szerint szabályozzuk, akkor sokkal több energiát spórolhatunk meg, mint magával a kazáncserével. A radiátorokat lássuk el termosztátos szeleppel, a külön hőleadókat, helyiségeket külön körön szabályozzuk. Programozható szobatermosztáttal állítsuk be saját időrendünk és szokásaink szerint, hogy feleslegesen ne terheljük a rendszert, ha nem használjuk. Akár távvezérléssel, okostelefonnal is szabályozhatjuk a komplett fűtési, hűtési rendszerünket.

Egy új kazán a régi rendszeren okozhat meglepetéseket. Ezért mindenképp tisztítsuk át a régi rendszert, mielőtt beindítjuk a készüléket. Rendszertisztító szivattyúval és speciális folyadékokkal ezt elvégzi számunkra egy szakember. Feltétlenül szereltessünk mechanikai szűrőegységet is a rendszerbe. Ezzel kiszűrjük a fizikai szennyeződéseket, például a rozsdát, nehogy tönkre tegyék az új kazánt. Rendkívül fontos, hogy új, más teljesítményű, típusú kazánnál a kéményrendszert nagy valószínűséggel ki kell cserélnünk. Valamint a hőleadókat is érdemes újra tervezni.

A legelterjedtebb fali készülékek kb. 40×70 cm falfelületen elhelyezhetők. A külön tárolóval viszont más a helyzet. Annak nagyobb a helyigénye. Mérjük le az ajtót, mielőtt megvesszük. Nagyon ott derüljön ki, hogy be sem fér. A piacon viszont találunk igazán kicsi, kompakt kondenzációs készüléket is, ha valakinek a méret is számít.

A karbantartás tekintetében felhívnánk a figyelmet arra, hogy a kazánt érdemes minden évben kitisztíttatni a fűtési szezon előtt, ha nem akarunk ünnepek alatt a hidegben ücsörögni. A legtöbb gyártó egyébként csak abban az esetben biztosítja a garanciát, ha minden évben elvégeztetjük a karbantartást.

Ha valami elromlik, nem kell megijedni. A legtöbb készülék javítható, és szinte minden alkatrész pótolható. Ilyen esetben forduljunk szakszervizhez. Éppen a meghibásodás lehetősége miatt érdemes széles szervizhálózattal rendelkező, itthon is elérhető gyártói képviselettel rendelkező márkát választani.

CO-mérgezés előfordulhat gáztűzhely, konvektor vagy a kéményes, nyílt égésterű kazán hibás működés esetén. Válasszunk zárt égésterű vagy kondenzációs készüléket. Ezzel kizárjuk a baleset lehetőségét. Ne zárjuk le légmentesen! Folyamatosan szellőztessünk a nyílt égésterű kazán helyiségében, és feltétlenül szerezzünk be egy jó minőségű CO-riasztót, mert életet menthet.

Egy új kazán beszereléséhez sok kiegészítőre – szerelvényre, termosztátra, kéményindító idomra lesz szükség. Kérjünk komplett ajánlatot fűtésszerelő kivitelezőtől, vásárlás előtt.

Sokan szeretnek webáruházakban vásárolni, mert kényelmesebb, mint elmenni a helyszínre. Ebben az esetben viszont nem igazán ajánlatos a neten való beszerzés. Számla, garanciális papírok nélkül, külföldi importból hamisított készülékek kerültek a hazai piacra, ahol egyetlen módon, alacsony piaci árral tudtak életben maradni. A legtöbb ilyen webáruház még azelőtt megszűnik, hogy a garanciánkat érvényesíthetnénk. Sokszor hamisan tüntetik fel az árakat és rejtett költségeket helyeznek el, ami csak a vásárlás végén derül ki. A kiválasztáshoz és a szereléshez is kelleni fog szakember, ezért a legjobb, ha a kivitelezővel konzultálva rábízzuk a beszerzést. Lehet, hogy ez valamennyivel többe fog kerülni, mint a webshopon látott ár, viszont a valós szakmai segítség és a megbízhatóság ettől többet ér.

A gyártók több funkciót is kínálnak az energiatakarékosság és szabályozhatóság mellett. A külsőhőmérséklet-érzékelő már minden komolyabb készülék alaptartozéka. Van, akit azért érdemesebb választani, mert magasabb a felhasznált anyagok minősége a terméke tekintetében. Van pedig a kis méretre esküszik. Fontos, hogy minden készüléknek olvassuk el a műszaki tájékoztatóját, hogy a főbb ismérveken túl tudjuk, milyen extrákkal rendelkezik.

A dizájnról annyit, hogy a kazánházban nincs nagy jelentősége a külalaknak. De persze vannak olyan gyártók, amik a különlegesebb igényeket is kielégítik és vannak egészen luxus kinézetű kazánok is. Ennek ellenére tartsuk szem előtt, hogy a legfontosabb választási szempontunk alapja a technikai paraméterek legyenek.

#kondenzációs kombi gázkazán #kondenzációs fűtő gázkazán #kondenzációs gázkazán #prémium